Forside

MALKOM

- Hvad er MALKOM

- Hvad kan der søges til?

- Hvem kan søge om tilskud?

- Hvor meget kan der søges om?

- Hvordan kan der søges?

- Hvor meget skal virksomheden indbetale?


Efteruddannelse

- Generelt om AMU-kurser
                                                                           - Hvordan afholdes kurserne?
                                                                           - Hvilke kursustyper kan jeg deltage i?
                                                                           - Hvem afholder AMU-kurser?
                                                                           - Hvornår afholdes kurserne? (Det aktuelle kursusudbud)

- Selvvalgt efteruddannelse

- Deltagergebyr

- Løngodtgørelse (Satser pr. 1.1.2014)

- Befordringsgodtgørelse (Satser pr. 1.1.2014)

- Tilskud til kost og logi (Satser pr. 1.1.2014)

- Nyttige linksLøngodtgørelse

Satser pr. 1. januar 2014

Ledige modtager under selvvalgt uddannelse (6 uger) uddannelsesydelse fra a-kassen.

Når du deltager i AMU-kurser vil du kunne opnå Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse/staten voksenuddannelsesstøtte, hvis du har tilknytning til en dansk arbejdsgiver eller er selvstændig og underlagt dansk lovgivning. Herudover må din uddannelse ikke i varighed eller niveau overstige de erhvervsfaglige uddannelser.

VEU-godtgørelsen (Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse) udgør fra den 1. januar 2014 652,00 kr. pr. dag (88,11 kr. pr. time).

Det er obligatorisk at søge om VEU-godtgørelse digitalt via www.efteruddannelse.dk.

Beskæftigede deltagere og elever har efter brancheanciennitet ret til fuld løn under uddannelsen og/eller 2 ugers selvvalgt uddannelse. Virk­somheden kan efter særlige regler ansøge MALKOM og refusion af differencen mellem VEU-godtgørelsen og den udbetalte løn. Klik her

For oplysninger om lediges deltagelse i AMU-kurser henvises til den lediges A-kasse/jobcenter.MALKOM – Malerfagets kompetencefond
Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.: 33 15 61 01

E-mail: post@mffu.dk