Forside

MALKOM

- Hvad er MALKOM

- Hvad kan der søges til?

- Hvem kan søge om tilskud?

- Hvor meget kan der søges om?

- Hvordan kan der søges?

- Hvor meget skal virksomheden indbetale?


Efteruddannelse

- Generelt om AMU-kurser
                                                                           - Hvordan afholdes kurserne?
                                                                           - Hvilke kursustyper kan jeg deltage i?
                                                                           - Hvem afholder AMU-kurser?
                                                                           - Hvornår afholdes kurserne? (Det aktuelle kursusudbud)

- Selvvalgt efteruddannelse

- Deltagergebyr

- Løngodtgørelse (Satser pr. 1.1.2014)

- Befordringsgodtgørelse (Satser pr. 1.1.2014)

- Tilskud til kost og logi (Satser pr. 1.1.2014)

- Nyttige linksHvornår afholdes kurserne? (Det aktuelle kursusudbud)

Det kan være vanskeligt at beskrive det aktuelle kursusudbud, da det konstant ændres, da kurserne kan udbydes med meget kort varsel. Det vil derfor være hensigtsmæssigt enten at orientere sig på www.efteruddannelse.dk eller på skolernes hjemmesider. Nedenfor er nævnt de skoler, som udbyder bygningsmaler-, skiltetekniker- og vognmaleruddannelserne.

Construction College Aalborg
Tlf. 72 50 10 00
www.construction-college.dk

Erhvervsskolen Nordsjælland
Tlf.: 48 29 00 00
www.esh.dk

EUC Nord (Hjørring)
Tlf.: 72 24 60 00
www.eucnord.dk

EUC Nordvestsjælland
Tlf.: 59 45 56 70
www.eucnvs.dk

EUC Sjælland
Tlf.: 55 75 3 300
www.eucsj.dk

EUC Syd
Tlf.: 74 12 42 42
www.eucsyd.dk

EUC Vest
Tlf.: 79 13 45 11
www.eucvest.dk

Selandia (Slagelse)
Tlf.: 58 56 70 00
www.selandia-ceu.dk

Tekniske Skole Silkeborg
(bygningsmaler, vognmaler, skiltetekniker)
89 23 40 00
www.silkets.dk

Svendborg Erhvervsskole
Tlf.: 72 22 57 34
www.svend-es.dk
www.dekorationsmaleren.dk

Syddansk Erhvervsskole – Odense / Vejle
Tlf. Odense: 63 12 65 00
Tlf. Vejle: 76 42 62 00
www.sde.dk

TEC – Teknisk Erhvervsskole Center (København)
(bygningsmaler, skiltetekniker)
Tlf.: 38 17 70 00
www.tec.dk
www.dekorationsmaleren.dk

Tradium (Randers)
Tlf.: 70 11 10 10
www.tradium.dk

UCH – Uddannelsescenter Holstebro
Tlf.: 99 12 22 22
www.ucholstebro.dk

Aarhus Tech
Tlf.: 89 37 35 33
www.aarhustech.dk
MALKOM – Malerfagets kompetencefond
Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.: 33 15 61 01

E-mail: post@mffu.dk