Forside

MALKOM

- Hvad er MALKOM

- Hvad kan der søges til?

- Hvem kan søge om tilskud?

- Hvor meget kan der søges om?

- Hvordan kan der søges?

- Hvor meget skal virksomheden indbetale?


Efteruddannelse

- Generelt om AMU-kurser
                                                                           - Hvordan afholdes kurserne?
                                                                           - Hvilke kursustyper kan jeg deltage i?
                                                                           - Hvem afholder AMU-kurser?
                                                                           - Hvornår afholdes kurserne? (Det aktuelle kursusudbud)

- Selvvalgt efteruddannelse

- Deltagergebyr

- Løngodtgørelse (Satser pr. 1.1.2014)

- Befordringsgodtgørelse (Satser pr. 1.1.2014)

- Tilskud til kost og logi (Satser pr. 1.1.2014)

- Nyttige linksHvor meget skal virksomheden indbetale?

Medlemmer af Danske Malermestre, Autobranchen Danmark, de kooperative malervirksomheder samt virksomheder med tiltrædelsesoverenskomst med Malerforbundet indbetaler til fonden.
MALKOM fremsender opkrævning.

For 2014:
Danske Malermestres medlemsvirksomheder, de kooperative malervirksomheder samt bygningsmaler-, skilte-, vognmalervirksomheder med tiltrædelsesoverenskomst:
Den enkelte virksomhed indbetaler 0,16 % af virksom­hedens lønsum for indkomståret 2013. Opkrævnin­gen foretages på baggrund af virk­som­hedens indbetaling til Pension Danmark.

Autobranchen Danmark's medlemsvirksomheder:
Den enkelte virksomhed indbetaler 520,- kr. pr. medar­bejder, som er omfattet af overenskomsten. Beløbet beregnes på baggrund af virk­somhedens ATP-indbetalin­ger for 2013.MALKOM – Malerfagets kompetencefond
Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.: 33 15 61 01

E-mail: post@mffu.dk