Forside

MALKOM

- Hvad er MALKOM

- Hvad kan der søges til?

- Hvem kan søge om tilskud?

- Hvor meget kan der søges om?

- Hvordan kan der søges?

- Hvor meget skal virksomheden indbetale?


Efteruddannelse

- Generelt om AMU-kurser
                                                                           - Hvordan afholdes kurserne?
                                                                           - Hvilke kursustyper kan jeg deltage i?
                                                                           - Hvem afholder AMU-kurser?
                                                                           - Hvornår afholdes kurserne? (Det aktuelle kursusudbud)

- Selvvalgt efteruddannelse

- Deltagergebyr

- Løngodtgørelse (Satser pr. 1.1.2014)

- Befordringsgodtgørelse (Satser pr. 1.1.2014)

- Tilskud til kost og logi (Satser pr. 1.1.2014)

- Nyttige linksHvor meget kan der søges om?

Løntilskud:
For kurser, hvor MALKOM yder tilskud til løn, dækker vi lønomkostningen op til 170,- kr. i timen. I de fleste tilfælde modtager kursisten VEU-godtgørelse (voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse), og den trækkes fra tilskuddet.
I forbindelse med voksenelevers deltagelse i efteruddannelse, fratrækkes vok­senelevtilskuddet, hvis virksomheden modtager et sådant til den pågældende elev.

Deltagerbetaling:
På AMU-kurser er der en deltagerbetaling på 122,00 kr. pr. dag. Hvis virksomheden afholder udgiften til deltagerbetaling, refunderer MAL­KOM denne fuldt ud. For andre kursustyper end AMU-kurser dækker MALKOM deltagerbetalingen med maksimalt den gældende AMU-sats – altså 122,00 kr. pr. dag.

MALKOM refunderer ikke eventuelle ekstraomkostninger.

Tilskud til kost og logi:
MALKOM udbetaler et skattefrit tilskud på 113,75 kr. pr. dag til kost og logi på følgende vis:

- Til deltagere på de videregående uddannelser:
Tilskuddet udbetales, hvis uddannelsen ikke afvikles udlagt på en erhvervsskole/AMU-center indenfor en afstand på 60 km. fra kursistens bopæl. Det vil være muligt at opnå dette tilskud i maksimalt 20 uger.

Tilskuddet udbetales til virksomheden, som herefter udbetaler det (skattefrit) til kursisten.

- Til deltagere på andre kurser:
Tilskuddet udbetales, hvis et kursus ikke afvikles udlagt på en erhvervsskole/AMU-center indenfor en afstand på 60 km. fra kursistens bopæl.

Tilskuddet udbetales til virksomheden, som herefter udbetaler det (skattefrit) til kursisten.


MALKOM – Malerfagets kompetencefond
Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.: 33 15 61 01

E-mail: post@mffu.dk