Forside

MALKOM

- Hvad er MALKOM

- Hvad kan der søges til?

- Hvem kan søge om tilskud?

- Hvor meget kan der søges om?

- Hvordan kan der søges?

- Hvor meget skal virksomheden indbetale?


Efteruddannelse

- Generelt om AMU-kurser
                                                                           - Hvordan afholdes kurserne?
                                                                           - Hvilke kursustyper kan jeg deltage i?
                                                                           - Hvem afholder AMU-kurser?
                                                                           - Hvornår afholdes kurserne? (Det aktuelle kursusudbud)

- Selvvalgt efteruddannelse

- Deltagergebyr

- Løngodtgørelse (Satser pr. 1.1.2014)

- Befordringsgodtgørelse (Satser pr. 1.1.2014)

- Tilskud til kost og logi (Satser pr. 1.1.2014)

- Nyttige linksHvad kan der søges til?

Der kan ydes tilskud til både selvvalgt og virksomhedsrekvireret AMU-efteruddannelseskurser indenfor malerbranchens kompetenceom-
område. Du kan finde kurserne på www.ebai.dk. Der udvikles nye kurser hele tiden, så du kan også benytte dig af at kontakte den tekniske skole eller de lokale organisationer.

Udover de malerfaglige kurser ydes der støtte til kurser indenfor eksempelvis ledelse, samarbejde, forhandling, konfliktløsning, kvalitets­sikring og udvidet arbejdsmiljø mm.

På de længerevarende AMU-kurser dækker MALKOM deltagergebyret, løntilskud i op til 5 uger pr. år samt i visse tilfælde et skattefrit tilskud til kost og logi i op til 20 uger. Se under ”Hvor meget kan der søges om?

Længerevarende kurser kan være: f.eks.:

- Malerfagets Videregående Uddannelse (Design-form og farver, Renovering)
- Dekorationsmaleruddannelsen
- Malerfagets virksomhedsrettede linjeuddannelse
- Restaureringshåndværkeruddannelsen
- Lak-tekniker-uddannelsen

Ved kurser på VUC (Læse- og regnekurser, 9. - 10. klasse HF enkeltfag) og ved førstehjælps kurser ydes der tilskud til løn og deltagerbetaling.

Uddannelses- og samarbejdskurser
I henhold til de gældende tillidsmandsbestemmelser i overenskomsten (§11, stk. 4) tilbyder Malerforbundet tillids- og sikkerhedsrepræsentanter et årligt uddannelses- og samarbejdskursus af 2 x 2 dages varighed. Her yder MALKOM tilskud til dækning af arbejdstab og transportomkostninger.

MALKOM – Malerfagets kompetencefond
Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.: 33 15 61 01

E-mail: post@mffu.dk