Forside

MALKOM

- Hvad er MALKOM

- Hvad kan der søges til?

- Hvem kan søge om tilskud?

- Hvor meget kan der søges om?

- Hvordan kan der søges?

- Hvor meget skal virksomheden indbetale?


Efteruddannelse

- Generelt om AMU-kurser
                                                                           - Hvordan afholdes kurserne?
                                                                           - Hvilke kursustyper kan jeg deltage i?
                                                                           - Hvem afholder AMU-kurser?
                                                                           - Hvornår afholdes kurserne? (Det aktuelle kursusudbud)

- Selvvalgt efteruddannelse

- Deltagergebyr

- Løngodtgørelse (Satser pr. 1.1.2014)

- Befordringsgodtgørelse (Satser pr. 1.1.2014)

- Tilskud til kost og logi (Satser pr. 1.1.2014)

- Nyttige linksHvad er MALKOM?

Ved overenskomstforhandlingerne i 2007 mellem Danske Malermestre/Foreningen af Auto og Industrilakerere og Malerforbundet i Danmark blev det besluttet at oprette en kompetenceudviklingsfond. Formålet med fonden er at yde støtte til medarbejderes deltagelse i uddan­nelsesforløb, som er relevante for beskæftigelsen indenfor over­enskomstens område.
Ordningen gælder tillige for de kooperative malervirksomheder.

Virksomhederne kan søge fonden om tilskud til allerede afholdte kursusaktiviteter. Virksomhederne modtager tilskuddet fra MALKOM, som fordeler pengene efter ”først til mølle” princippet.

Fondens midler tilvejebringes ved indbetalinger fra virksomhederne.


MALKOM – Malerfagets kompetencefond
Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.: 33 15 61 01

E-mail: post@mffu.dk