Forside

MALKOM

- Hvad er MALKOM

- Hvad kan der søges til?

- Hvem kan søge om tilskud?

- Hvor meget kan der søges om?

- Hvordan kan der søges?

- Hvor meget skal virksomheden indbetale?


Efteruddannelse

- Generelt om AMU-kurser
                                                                           - Hvordan afholdes kurserne?
                                                                           - Hvilke kursustyper kan jeg deltage i?
                                                                           - Hvem afholder AMU-kurser?
                                                                           - Hvornår afholdes kurserne? (Det aktuelle kursusudbud)

- Selvvalgt efteruddannelse

- Deltagergebyr

- Løngodtgørelse (Satser pr. 1.1.2014)

- Befordringsgodtgørelse (Satser pr. 1.1.2014)

- Tilskud til kost og logi (Satser pr. 1.1.2014)

- Nyttige linksBefordringsgodtgørelse

Det er virksomheden – og ikke medarbejderne – som skal søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, når virksomheden betaler løn under kurset.

Ansøgning foregår digitalt.

Læs mere herom (herunder om digitale medarbejdersignaturer) ved at klikke her.

Satser pr. 1. januar 2014

Godtgørelserne er tilskud til transportudgifterne og dækker ikke nødvendigvis de reelle omkostninger.

Hvis du er i arbejde og medlem af en a-kasse, kan du få en godtgørelse på 1,05 kr./km., hvis transporten mellem bopæl og kursussted og retur er mere end 24. km. Der fratrækkes først 24 km., og beløb under 34,00 kr. udbetales ikke.

Hvis du er indkvarteret under uddannelsen, kan du få refusion for den befordringsdel, der ligger udover 24 km., dog højst for 76 km. pr. dag.

Ved ud- og hjemtransport mellem bopæl og indkvarteringssted, kan du få refusion for transport op til 400 km. pr. rejse. Der ydes også refusion til dig ved rejser i forbindelse med weekender og søgnehelligdage.

Beløb under 34,00 kr. pr. kursus udbetales ikke.

Ved benyttelse af Storebæltsbroen ydes tilskud for kilometerafstanden over broen, og beløbet er uafhængigt af transportmiddel.

Godtgørelsen udbetales af henholdsvis A-kassen/jobcentret efter ansøgning.

For oplysninger om lediges deltagelse i AMU-kurser henvises til den lediges A-kasse/jobcenter.MALKOM – Malerfagets kompetencefond
Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.: 33 15 61 01

E-mail: post@mffu.dk