Forside

MALKOM

- Hvad er MALKOM

- Hvad kan der søges til?

- Hvem kan søge om tilskud?

- Hvor meget kan der søges om?

- Hvordan kan der søges?

- Hvor meget skal virksomheden indbetale?


Efteruddannelse

- Generelt om AMU-kurser
                                                                           - Hvordan afholdes kurserne?
                                                                           - Hvilke kursustyper kan jeg deltage i?
                                                                           - Hvem afholder AMU-kurser?
                                                                           - Hvornår afholdes kurserne? (Det aktuelle kursusudbud)

- Selvvalgt efteruddannelse

- Deltagergebyr

- Løngodtgørelse (Satser pr. 1.1.2014)

- Befordringsgodtgørelse (Satser pr. 1.1.2014)

- Tilskud til kost og logi (Satser pr. 1.1.2014)

- Nyttige linksVelkommen til MALKOM

– Malerfagets Kompetencefond

Ved overenskomstfornyelsen i 2007 blev overenskomstparterne enige om at styrke efteruddannelsesindsatsen i malerfaget. Dels ved at give medarbejderne mulighed for selvvalgt efteruddannelse, dels ved at støtte virksomhedernes engagement i medarbejdernes efter- og videre­uddannelse ved at oprette en kompetenceudviklingsfond – MALKOM.

Virksomhederne bidrager kollektivt til fonden og kan efterfølgende søge om tilskud til medarbejderens løn og deltagerbetaling.

Du kan læse mere under punktet MALKOM

Efter- og videreuddannelse
Hjemmesiden indeholder desuden en lang række oplysninger om AMU-efteruddannelse.

Du kan læse mere under punktet Efteruddannelse

Hvis du søger oplysninger om erhvervsuddannelserne indenfor bygningsmaler-, vognmaler- og skilteteknikeruddannelserne skal du benytte dig af www.mffu.dk, som er hjemmeside for Malerfagets faglige Fællesudvalg

MALKOM og Malerfagets faglige Fællesudvalg har samme sekretariat, og du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

MALKOM – Malerfagets kompetencefond
Islands Brygge 26
2300 København S
Tlf.: 33 15 61 01
E-mail: post@mffu.dk